Ul. XXXI. divizije 1, 4000 Kranj

Tel. 04/202-55-00

zupnija.kranj-zlato.polje@rkc.si

CVETNA NEDELJA, 20.3.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Hugolin, emerit, v torek Lea, spokornica, v sredo Katarina Švedska, redovnica, v četrtek Katarina Švedska, redovnica, v petek Rebeka, svetopisemska žena, v soboto Evgenija, mučenka, prihodnjo nedeljo bomo obhajali veliko noč.

Popoldne ob 14. uri bo pobožnost križevega pota v župnijski cerkvi in v cerkvi na Rupi.

Od ponedeljka naprej bodo večerne maše ob 19. uri.

V torek bo maša pri sestrah zjutraj ob 7. uri.

V sredo dopoldne bom obhajal bolne in starejše pred velikonočnimi prazniki. Če želite, da obiščem še koga, poleg rednih, ki jih ob prvih petkih obhajam, sporočite v župnišče.

V sredo ob 20. uri vas skavtje vabijo na potopisno predavanje. Z nami bo popotnik Igor Gruber, ki je v letu 2015 v 107 dneh prehodil 2640 kilometrov. Prehodil je Rdečo pot Via Alpina od Monte Carla do Trsta. Predavanje bo v naši Modestovi dvorani.

V četrtek bomo obhajali veliki četrtek, spomin Jezusove zadnje večerje. slovesna maša velikega četrtka bo ob 19. uri. Po maši bo češčenje.

V petek bomo obhajali veliki petek, spominjali se bomo Jezusove smrti na križu. Ob uri Jezusove smrti 15h bo pobožnost križevega pota. Zvečer ob 19h vabljeni k obredom velikega petka. Ta dan je strogi post.

V soboto bomo obhajali veliko soboto, spominjali se bomo Jezusovega počitka v grobu. Ob 6.30 bo blagoslov velikonočnega ognja in skozi ves dan do 17. ure bo češčenje Najsvetejšega v Božjem grobu. Čez dan bodo tudi blagoslovi velikonočnih jedil, vse imate objavljeno v Rasti.

Ob 19. uri bomo začeli z velikonočno vigilijo. Sobotna maša ne velja za nedeljsko.

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali največji krščanski praznik – veliko noč. Nedeljo Gospodovega vstajenja. Sveti maši bosta kot običajno ob 7.30 in ob 10. uri. Glavno praznovanje bo zjutraj ob 7. 30 najprej z obredom vstajenja in nato če bo primerno vreme z velikonočno procesijo, sledi slovesna velikonočna sveta maša. Prihodnjo nedeljo bo tudi pri vseh mašah darovanje za zvonove. Boglonaj za vse vaše današnje darove in darove minulega tedna v ta namen.

Verouka v tem in prihodnjem tednu zaradi praznikov ne bo, vero učenci in starši pa se obvezno udeležite obredov velikonočnega tridnevja, ker spada to tudi k verouku.

Postna spodbuda v velikem tednu: »VERA, UPANJE, LJUBEZEN« Naloga: Poklican sem, po imenu, da ljubim prvi in širim dobro.

Poleg maš, ki so oznanjene v Rasti bo še 7. dan za pokojno Ano Lukačič, v sredo zvečer in 7. dan za pokojno Stanislavo Rehberger v sredo zvečer.

5. postna nedelja, 13.3.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Matilda, kraljica, v torek Klemen Marija Dvoržak, redovnik, v sredo Hilarij, Oglejski, škof, v četrtek Patrik, škof in misijonar, v petek Ciril Jeruzalemski, škof in cerkveni učitelj, v soboto Jožef, Jezusov rednik, prihodnja nedelja bo Cvetna nedelja.

Danes popoldne bo križev pot ob 14. uri v župnijski cerkvi in v cerkvi na Rupi.

V torek bo maša pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V sredo bo svetopisemska ura po sveti maši.

V petek bo v Kranju pri svetem Kancijanu spovedni dan v okviru radijskega misijona, ki bo potekal ves teden na radiu Ognjišče. Spovedovali bomo dekanijski duhovniki od jutra do večera.

V petek bo molitvena ura pred Najsvetejšim ob 17h, nato bo Križev pot ob 18h in sveta maša.

V soboto bomo obhajali slovesni praznik svetega Jožefa, Jezusovega rednika. Za našo župnijo še posebej slovesno praznovanje 25 letnice ustanovitve župnije na ta dan. Sveta maša bo dopoldne ob 10. uri, ki jo bo daroval prvi zlatopoljski župnik g. Milan Grden. Po maši bomo imeli zunaj na dvorišču še druženje ob pecivu in čaju, zato prosim gospodinje, da napečete nekaj peciva in ga najkasneje do petka zvečer prinesete. Prosim, da v soboto za deseto mašo ne parkirate avtomobilov pred župniščem in cerkvijo.

V nedeljo bomo obhajali cvetno nedeljo, blagoslov zelenja bo pri vseh mašah, pri maši ob 10. uri se zbere zunaj na dvorišču kjer bomo blagoslovili zelenje in nato bomo šli skupaj v cerkev. Prosim, da tudi v nedeljo za deseto mašo ne parkirate na dvorišču oz. pred cerkvijo. Oljčne vejice lahko dobite zadaj v preddverju, dar, ki ga namenite za oljčne vejice je za obnovo cerkva v slovenski Istri.

Prihodnja nedelja bo tretja v mesecu, pri vseh mašah bo darovanje za zvonove. In Bog povrni za vse vaše darove, ki ste jih namenili v ta namen.

Poleg maš, ki so že oznanjene v Rasti bo še 7. dan za pokojno Frančiško Golob v petek zvečer.

4. postna nedelja

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek godujeta Perpetua in Felicita, mučenki, v torek Janez od Boga, redovni ustanovitelj, v sredo Frnačiška Rimska, redovnica, v četrtek 40 mučencev iz Armenije, v petek Benedikt, škof, v soboto Inocenc 1., papež, prihodnja nedelja bo 5. postna, tiha, papeška nedelja.

Danes ob 14. uri bo pobožnost križevega pota v župnijski cerkvi in v cerkvi na Rupi.

Ob 15. uri bomo imeli križev pot v Smledniku na Kalvarijo, dobimo se tam pri prvi kapelici.

V ponedeljek in torek bo maša tudi pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V torek bo maša tudi zvečer ob 18. uri za pokojno Darjo Rozman ob 7. dnevu.

V torek ob 19. uri pa bo Katoliška karizmatična prenova imela svoje redno mesečno srečanje.

V sredo ob 16. uri bo skupina Abraham, naš gost bo g. prelat Stanislav Zidar. Spregovoril nam bo o ustanavljanju naše župnije pred 25 leti in tudi še o drugih zadevah. Lepo vabljeni.

Prihodnjo soboto od 17. ure dalje in v nedeljo od 7. ure dalje bo priložnost za velikonočno spoved. Spovednik bo od drugod.

Prihodnjo nedeljo bomo obhajali 5. postno tiho nedeljo. Lahko boste dobili oljčne vejice za cvetno nedeljo. Ker pa bo ta dan tudi papeška nedelja – spominjali se bomo obletnice izvolitve papeža Frančiška bomo pri vseh mašah zapeli tudi zahvalno pesem za papeža.

Zadaj v kiosku lahko vzamete zgibanke za vpis otrok v Baragov vrtec v župniji Kranj Šmartin.

Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili za zvonove.

POSTNA SPODBUDA:

JEZUS MOJ PRIJATELJ, z nalogo v tem tednu: Jezusu se bom zahvalil za vse svoje prijatelje.

3. postna nedelja, 28.2.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Antonija iz Firenc, opatinja, v torek Albin, škof, v sredo Neža Praška, opatinja, v četrtek Kunigunda, kraljica, v petek Kazimir, poljski kraljevič, v soboto Hadrijan, mučenec, prihodnja nedelja bo 4. postna nedelja.

Vzemite novo Rast.

Danes popoldne ob 14. uri bo Križev pot tukaj v župnijski cerkvi in v cerkvi na Rupi.

V ponedeljek in torek bo maša pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V ponedeljek ob 19. uri bo priprava na krst, krščevanje bo prihodnjo nedeljo ob 11. uri.

V četrtek ob 20. uri bo seja ŽPS.

Petek bo prvi v mesecu, dopoldne bom obiskal bolne in starejše, zvečer lepo vabljeni k pobožnosti na čast Jezusovemu Srcu ob 17. uri. Nato bo ob 18h križev pot in sveta maša.

Sobota bo prva v mesecu, prvosobotno pobožnost v pripravi na Marijo romarico iz Fatime bomo imeli v soboto ob 17. uri.

Prihodnjo nedeljo bomo imeli križev pot na Kalvarijo v Smledniku ob 15. uri.

Hvala za darove, ki ste jih namenili za naše zvonove.

Umrla je Darja Rozman iz Struževega, pogreb bo v torek ob 16. uri na mestnem pokopališču v Kranju, po pogrebu ob 17. uri bo sveta maša tukaj v župnijski cerkvi. Gospod, daj ji večni pokoj...

POSTNA SPODBUDA:

V tretjem tednu postna spodbuda z naslovom STVARSTVO in z nalogo: vzel si bom čas za sprehod v naravo, za občudovanje stvarstva in za zahvaljevanje Stvarniku!

2. postna nedelja, 21.2.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek bomo obhajali praznik Sedeža apostola Petra, v torek goduje Polikarp, škof in mučenec, v sredo Matija, apostol, v četrtek Valburga, opatinja, v petek Aleksander, škof, v soboto Gabrijel Žalostne Matere Božje, redovnik, prihodnja nedelja bo 3. postna nedelja.

Danes popoldne ob 14. uri bo Križev pot tukaj v župnijski cerkvi in v cerkvi na Rupi.

V ponedeljek nadaljujemo z rednim veroukom po urniku.

V torek bo maša pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V četrtek bo sestanek župnijske Karitas ob 19. uri.

V petek bo molitvena ura pred izpostavljenim Najsvetejšim ob 17h, ob 18h bo Križev pot in nato sveta maša.

Poleg maš, ki so že oznanjene v Rasti bo še 7. dan za pokojno Marijo Guštin v petek zvečer.

Hvala za darove, ki ste jih namenili za zvonove v minulem tednu in pri današnji nabirki.

POSTNA SPODBUDA

V Drugem postnem tednu je za spodbudo DELO. Naloga v tem tednu pa je, da bi z veseljem opravljal vsako delo, ki mi je naloženo. Postno spodbudo si lahko ogledate na oglasnem panoju pri stranskem izhodu.

5. nedelja med letom, 7.2.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Hieronim, redovni ustanovitelj, v torek Apolonija, devica in mučenka, v sredo Sholastika, devica in redovna ustanoviteljica, v četrtek Lurška Mati Božja, v petek Humbelina, redovnica, v soboto Jordan Saški, prihodnja nedelja bo 1. postna nedelja.

V ponedeljek bomo imeli celodnevno češčenje Najsvetejšega v zadoščenje pred začetkom postnega časa. Dopoldne ob 9. uri bo sveta maša, po maši bo Najsvetejše izpostavljeno v češčenje do večerne maše, ko bomo sklenili češčenje z petimi litanijami Srca Jezusovega in nato bo sveta maša ob 18. uri.

V torek bo maša pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V torek odpade srečanje Prenove v duhu.

V sredo bo pepelnica – začetek postnega časa. Maša bo ob 18. uri, med mašo bo obred pepeljenja. Ta dan bo tudi strogi post. Zdržek od mesnih jedi je tudi vsak petek, še posebej v postnem času, med letom pa lahko zdržek nadomestimo z molitvijo ali dobrim delom. Strogi post pa je dvakrat letno na pepelnično sredo in na veliki petek.

V sredo po večerni maši bo sestanek župnijske Karitas.

V četrtek na praznik Lurške Matere Božje bo svetovni dan bolnikov. Pri maši bomo prisluhnili pismu ob svetovnem dnevu bolnikov.

V petek bo molitvena ura ob 17h za družine. Ob 18 bo pobožnost Križevega pota in nato bo sveta maša.

Prihodnjo nedeljo bomo imeli romanje na Tabor k Žalostni Materi Božji. Avtobus bo začel pobirati v Čirčah ob 14.30. Ustavil bo pri Vodovodnem stolpu in pri zdravstvenem domu. Križev pot prihodnjo nedeljo na Taboru se začne ob 15.30 ob 16. uri bo sveta maša med katero bo priložnost za sveto spoved.

Hvala za darove, ki ste jih tudi v minulem tednu namenili za zvonove.

4. NEDELJA MED LETOM, 31.1.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Brigita Irska, opatinja, v torek Gospodovo darovanje-svečnica, v sredo Blaž, škof in mučenec, v četrtek Jožef Leoniški, misijonar, v petek Agata, devica in mučenka, v soboto Pavel Miki, duhovnik in drugi japonski mučenci, prihodnja nedelja bo 5. nedelja med letom.

Zadaj lahko vzamete februarsko Rast.

V ponedeljek bom v času uradnih ur sprejemal mašne namene za mesec april.

V ponedeljek bo priprava na krst ob 19. uri. Krščevanje bo prihodnjo nedeljo ob 11. uri.

V torek bomo obhajali praznik Gospodovega darovanja, svečnico. Sveti maši bosta ob 9. uri dopoldne in zvečer ob 18. uri. Med mašo bomo blagoslovili sveče, ki jih lahko dobite zadaj pri kiosku.

V sredo bomo obhajali god svetega Blaža, med mašo bo blažev blagoslov za obvarovanje bolezni grla in vsakega drugega zla.

V četrtek bo seja ŽPS ob 20. uri.

Petek bo prvi v mesecu, dopoldne bom obiskal bolne in starejše, zvečer lepo vabljeni kpobožnosti na čast Jezusovemu Srcu. Najprej bo molitvena ura ob 17h, nato bo sveta maša.

Sobota bo prva v mesecu. Eno uro pred mašo, ob 17h bomo imeli prvosobotno pobožnost na fatimski način, kot pripravo na obisk Marije romarice iz Fatime. Lepo vas povabim.

V soboto ob 19. uri bomo imeli kulturni večer. Naša gostja bo novinarka, televizijska voditeljica in zgodovinarka dr. Rosvita Pesek. Lepo vabljeni.

3. nedelja med letom, 24.1.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek obhajamo praznik Spreobrnitve apostola Pavla, v torek godujeta Timotej in Tit, škofa, v sredo Angela Merici, devica in ustanoviteljica uršulink, v četrtek Tomaž Akvinski, duhovnik in cerkveni učitelj, v petek Valerij, škof, v soboto Hijacinta, tretjerednica, prihodnja nedelja bo 4. nedelja med letom.

Danes ob 18. uri bo na Primskovem v Domu krajanov dobrodelni koncert z naslovom Pomagajmo si. Vstopnice dobite takoj po maši lahko v zakristiji. Darovi so namenjeni za župnijske Karitas naše dekanije.

V ponedeljek dopoldne ne bo uradnih ur.

V petek ste lepo vabljeni k molitveni uri ob 17h za družine.

Hvala za darove, ki ste jih v minulem tednu namenili za naše zvonove.

Poleg maš ki so že oznanjene v Rasti bo še 7. dan za pokojno Slavko Rakovec v ponedeljek zvečer in 30. dan za pokojno Dragico Grubič v četrtek zvečer.

2. NEDELJA MED LETOM, 17.1.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Marjeta Ogrska, kneginja, v torek Makarij Aleksandrijski, opat, v sredo Fabijan in Boštjan, mučencam v četrtek Neža, devica in mučenka, v petek Vincencij, diakon in mučenec, v soboto Henrik Suzo, dominikanec, prihodnja nedelja bo 3. nedelja med letom.

V ponedeljek bomo začeli molitveno osmino za edinost kristjanov.

V torek bo sveta maša pri sestrah ob 7. uri zjutraj.

V sredo po večerni maši bo srečanje Svetopisemske skupine.

V petek ob 17. uri bo molitev na čast Svetemu Duhu za edinost kristjanov.

Hvala za vaše darove, ki ste jih tudi v minulem tednu namenili za zvonove.

Prihodnjo nedeljo bo ob 18. uri v Domu krajanov na Primskovem dobrodelni koncert. Vstopnice dobite v župnijski pisarni.

Umrla je Slavka Rakovec iz Šorlijeve ulica 4. Pogreb bo v torek ob 13. uri na mestnem pokopališču v Kranju. Gospod daj ji večni pokoj....

Nedelja Jezusovega krsta, 10.1.2016

Godovi v tednu pred nami:

V ponedeljek goduje Pavlin Oglejski, škof, v torek Tatjana, mučenka, v sredo Hilarij, škof in cerkveni učitelj, v četrtek Oton, prior v Jurkloštru, v petek Absalom, koprski škof, v soboto Honorat, škof, prihodnja nedelja bo 2. nedelja med letom.

V ponedeljek začnemo z rednim veroukom po urniku.

Maša pri sestrah bo v torek zjutraj ob 7. uri.

V torek ob 19. uri bo srečanje Katoliške karizmatične prenove s sveto mašo, ki jo bo daroval g. Martin Mlakar in po maši z molitvami in slavljenjem.

V sredo ob 16. uri bo srečanje skupine Abraham. Naš gost bo mag. Anton Berčan, župnik in dekan v Ribnici, predstavil na bo v sliki in besedi arhitekta Plečnika.

V petek ob 17h bo molitvena ura za družine.

Prihodnja nedelja bo tretja v mesecu, pri vseh mašah bo darovanje za ogrevanje cerkve.

Hvala za vaše darove, ki ste jih namenili za zvonove.

V nedeljo, 24.1. ob 18.uri bo v Domu krajanov na Primskovem tradicionalni dobrodelni koncert Pomagajmo si. Vsi darovi od koncerta bodo namenjeni župnijskim Karitas dekanije Kranj. Vstopnice lahko dobite v župnijski pisarni.

 

 

V SPOMIN NA PRVEGA ŽUPNIKA +g. Milana Grdena

 V-spomin-pokojnemu-župniku-Milanu-Grdenu.pdfSVETE MAŠE

 

MED TEDNOM: vsak dan ob 18h,
razen ob torkih je maša ob 7h zjutraj v kapeli pri sestrah
OB NEDELJAH: 8.00 in 10.00.

OB PRAZNIKIH MED TEDNOM: 9.00 IN 18.00

 

URADNE URE


ŽUPNIJSKI URAD:

od 20.2. do 2.3.2020 NE BO URADNIH UR!

ponedeljek: 8h - 9h

četrtek: 8h - 9h in 16.30-17.30


Ob sobotah, nedeljah ter cerkvenih in državnih praznikih ni uradnih ur!


ŽUPNIJSKA KARITAS:

po dogovoru, pokličite po telefonu

tel.  Karitas: 030 607 929

 

 

Rast - februar 2020

pdfRAST- februar 2020

Duhovna misel v juniju

Vzemite moj jarem nase in učite se od mene, ker moj jarem je prijeten in moje breme je lahko.

Molitveni namen v juniju

za naše družine

Spoštovani obiskovalec. Naša spletna stran uporablja piškotke. Več informacij o piškotkih

Sprejemam piškotke.

Več informacij o piškotkih